Kwaliteit

Ons engagement: kwaliteitstarwe met eerbied voor het milieu, onze landbouwers en onze consumenten in elke fase van de verbouwing van tarwe.

De LiGA HARMONY tarwe wordt tijdens de teelt niet preventief behandeld met bestrijdingsmiddelen. Behandeling gebeurt enkel indien nodig en bij voorkeur enkel met geïntegreerde of biologische producten en/of methodes. Op deze manier streven we naar de beste kwaliteit met respect voor het milieu.

   De selectie van de meest geschikte tarwevariëteiten
   De keuze van de tarweparcelen (gewasrotatie, voorteelt)
   Geïntegreerde landbouwpraktijken volgens Europese regelgeving en het LiGA Harmony-charter
   De aanleg van zones met honingbloemen, tussenteelten of specifieke hagen
   De veiligheid en de gezondheid van de landbouwers
   Opslag, transport, identificatie en traceerbaarheid van LiGA Harmony tarwe